iPhone אפליקציות ומשחקים

28
13306
1061
1266
5575
 

iPad אפליקציות ומשחקים

10
9127
454
929
4115
1724
 

- אפליקציות לאייפון

 
חיפוש לפי רייטינג:
 
2084
 
8616
 
17773
 
24292
 
28718
 
32434
 
641656
חיפוש לפי מחיר:
 
420692
 
2000
 
123264
 
50730
 
56641
 
16064
 
6699
חיפוש לפי קטגוריה:
 
39813
 
3373
 
33033
 
38373
 
21014
 
10985
 
21184
 
17211
 
20413
 
15125
 
10733
 
25653
 
46819
 
19307
 
154476
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
12392
 
53365
 
65778
 
32438
 
13549
 
דוכן עיתונים
 
 
4413
 
14642
חיפוש בקטלוגים:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
חיפוש לפי תאריך:
 
5
 
2424
 
7332
 
16505
הגבלת גיל:
 
4+
569337
 
9+
30824
 
12+
46903
 
17+
26598
 
428
 
טריילרים

טריילרים לאפליקציות ומשחקים. תוכלו לראות ולבחור לפני שתקנו.