iPhone אפליקציות ומשחקים

36
16166
727
1380
5115
 

iPad אפליקציות ומשחקים

12
11846
320
881
4071
1423
 

- אפליקציות לאייפון

 
חיפוש לפי רייטינג:
 
1764
 
6992
 
16378
 
21728
 
25187
 
27771
 
894097
חיפוש לפי מחיר:
 
656397
 
1954
 
117248
 
54480
 
69764
 
17203
 
6776
חיפוש לפי קטגוריה:
 
58693
 
3475
 
39946
 
44744
 
23661
 
12156
 
26156
 
22299
 
26597
 
17659
 
14672
 
33574
 
65047
 
28429
 
264943
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
14443
 
61069
 
85819
 
29589
 
15092
 
475
 
5264
 
24260
 
3805
חיפוש בקטלוגים:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
חיפוש לפי תאריך:
 
129
 
3757
 
9661
 
21706
הגבלת גיל:
 
4+
733571
 
9+
35787
 
12+
83543
 
17+
68671
 
296
 
טריילרים

טריילרים לאפליקציות ומשחקים. תוכלו לראות ולבחור לפני שתקנו.