iPhone אפליקציות ומשחקים

32
14890
710
1202
5083
 

iPad אפליקציות ומשחקים

9
10638
310
743
4058
1449
 

- אפליקציות לאייפון

 
חיפוש לפי רייטינג:
 
1739
 
6928
 
16328
 
21662
 
25087
 
27631
 
915937
חיפוש לפי מחיר:
 
674902
 
1730
 
117615
 
53960
 
71151
 
18791
 
7149
חיפוש לפי קטגוריה:
 
59819
 
3518
 
40433
 
45886
 
23903
 
12356
 
27302
 
22626
 
27092
 
17979
 
15855
 
33576
 
66509
 
29393
 
272935
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
14655
 
62107
 
87181
 
29846
 
15205
 
549
 
5239
 
24857
 
4745
חיפוש בקטלוגים:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
חיפוש לפי תאריך:
 
268
 
3362
 
8611
 
21440
הגבלת גיל:
 
4+
747485
 
9+
36518
 
12+
86616
 
17+
72651
 
298
 
טריילרים

טריילרים לאפליקציות ומשחקים. תוכלו לראות ולבחור לפני שתקנו.